EKOÇED GRUP olarak İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.
 
EKOÇED GRUP insan kaynağının kurumsallaşmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inanır,
 
EKOÇED GRUP çatısı altında çalışanların özlük haklarını garanti altına alır. İş sağlığı ve güvenliği alanında personellerine gerekli özeni gösterir.
 
Şirket personelinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve şirketin ana hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için gerekli tüm alt yapı çalışmaları yapılır.
 
EKOÇED GRUP, çağdaş standartlara uygun hareket etme amacı ile başta hizmet alanı olmak üzere, tüm ilişki içinde olduğu kuruluşları olumlu yönde etkilemeye çalışır.
 
Bu kapsamda;
 
Çalışanlarımızın motivasyonları ve EKOÇED GRUP'a bağlılıklarını ön planda tutmak,
 
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
  • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği oluşturmak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.
EKOÇED GRUP'u, bugün bu noktaya getiren; şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, çalışanlarımızın kendilerini sürekli gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmasının sonucudur.