Misyon

  • Türkiye'de hizmet ve üretim sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak.
  • Odaklandığı sektörlerde girişimciliğiyle ve saygınlığıyla tanınan, insana ve insani değerlere saygılı bir kuruluş olmak.
  • Kaynakları en verimli şekilde kullanarak hizmet ve ürün kalitesiyle güçlü bir marka imajına sahip olmak.
  • Yasal yükümlülükler hususunda resmi kurumlar ile firmalar arasında köprü oluşturmak.
  • Çevreye duyarlı markalarını ulusal ve uluslararası arenada zirveye taşıyabilecek güç ve kararlılığa sahip, itibarlı bir grup şirketi olmak.

Vizyon

  • Evrensel değerleri ilke edinerek, farklı sektörlerdeki beklentinleri aşarak EKOÇED'i geleceğe taşımak.
  • Hizmet alanında ve üretiminde dünya standartlarını belirleyecek güce ulaşmak.
  • Küreselleşen dünyada gelişimi ve sürekli gelişimi hedeflemek.
  • Çevreye ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek.
  • Ekolojik dengenin sürdürülmesine katkıda bulunmak.