HİZMETLERİMİZ

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Emisyon; yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayıl...

İMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere İmisyon denmektedir. Hava kirliliğinin pek çok nedeni bulunmakla birlikte temel neden düzensiz sanayileşme ve kentleşmedir. Ç...

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

Çevresel gürültü; ulaşım araçları, kara, demir, hava ve deniz yolu trafiği açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ...

ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Çevresel Titreşim; maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri gibi işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler ...

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

İş hijyeni; çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tespit edilmesi, etkilerinin değerlendirilmesi suretiyle kontrol altına alınması şeklinde tanıml...

ATIKSU ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede, yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması amacıyla “Su Kirl...

PERİYODİK MUAYENE

İşletmelerde kullanılan makine ve iş ekipmanları zaman içinde deformasyona uğramaktadır. Bu durumun ilerleyen süreçlerde iş ve işçi sağlığı için tehlike arz edecek duruma gelmesi 6331 Sayılı İş Sağlığ...

Tecrübemizi ve bilgimizi paylaştığımız müşterilerimizden bazıları, siz de tecrübemize ortak olun!